“TREFFEN:KUNST”, TWELFE ARTISTS FROM AUSTRIA AND TURKEY

handan börütecene
handan börütecene
andrea holzinger
andrea holzinger
christiane spatt
christiane spatt
red white-günter gstrein-andreas holzknect
red white-günter gstrein-andreas holzknect
erkan özdilek
erkan özdilek
handan börütecene
handan börütecene
erkan özdilek-saz ve el yapması kağıt
erkan özdilek-saz ve el yapması kağıt
BM-bülent özer
BM-bülent özer
consl.erwin lucius-BM-bülent özer
consl.erwin lucius-BM-bülent özer
catalogue
catalogue
catalogue
catalogue
catalogue
catalogue
catalogue
catalogue
catalogue
catalogue
catalogue
catalogue
invitation
invitation
invitation
invitation

TREFFEN:KUNST / BULUŞMA:SANAT

TWELFE ARTIST FROM AUSTRIA AND TURKEY /AVUSTURYA’DAN VE TÜRKİYE’DEN ONİKİ SANATÇI

5-30 EKİM/OCTOBER, 1993

MSÜ PAINTING AND SCULPTURE MUSEUM/RESİM VE HEYKEL MÜZESİ

Exhibition for 70.Anniversary of the republic of turkey and 30th anniversary of Austrain Culture Ofice in İstanbul/Türkiye Cumhuriyeti’nin 70. yılı, İstanbul Avusturya Kültür Ofisi’nin 30.yılı dolayısıyla çağdaş sanat sergisi.

Christine Brandi, Karl-Heinz-Steck, Andrea Holzinger, Red White, Christiane Spatt, A. Holzknecht-G.Gstrein

Fatih Aydoğdu, Handan Börüteçene, Serhat Kiraz, Ahmet Öktem, Erkan Özdilek, Adem Yılmaz

Curators/Küratörler: Beral Madra, Sabine Groschub

The exhibition has been realized by Österreichische Kulturinstitut, İstanbul, Österreichische Bundesministerium für Unterricht und Kunst, Tirol Kultur, BM Contemporary Art