SILVINA DER MEGUERDITCHIAN, “AFERIM YAVRUM!”

4333730697_0e1dcbb308_m
4333730697_0e1dcbb308_m
4333732377_42f4093565_m
4333732377_42f4093565_m
4333737649_fbb86d2681_m
4333737649_fbb86d2681_m
4333771159_fda9311311_m
4333771159_fda9311311_m
4334379152_35411fb19a_m
4334379152_35411fb19a_m
4334382032_3c90f14945_m
4334382032_3c90f14945_m
4334385462_97a0a344dc_m
4334385462_97a0a344dc_m
4334448520_b2e7582e1b_m
4334448520_b2e7582e1b_m
4334465150_2505840d0d_m
4334465150_2505840d0d_m
4334466914_45b954a28f_m
4334466914_45b954a28f_m
4334470532_7f939af410_m
4334470532_7f939af410_m
4334477706_7ce289cf9d_m
4334477706_7ce289cf9d_m
4335011033_85583e1e8e_m
4335011033_85583e1e8e_m
4335021941_0a228cd16a_m
4335021941_0a228cd16a_m
4335084191_2d2bffdf76_m
4335084191_2d2bffdf76_m
4335087835_04b1085494_m
4335087835_04b1085494_m
4335100017_39b1a0fc09_m
4335100017_39b1a0fc09_m
4335759830_51d64b2158_m
4335759830_51d64b2158_m
4335776484_286a836260_m
4335776484_286a836260_m
4335781954_dee9660967_m
4335781954_dee9660967_m
4335823182_281ee6c25e_m
4335823182_281ee6c25e_m
4335837780_643f6489ca_m
4335837780_643f6489ca_m
th_2010_03_11_01
th_2010_03_11_01
th_2010_03_11_02
th_2010_03_11_02
th_2010_03_11_03
th_2010_03_11_03
th_2010_03_11_04
th_2010_03_11_04
th_2010_03_11_06
th_2010_03_11_06
th_2010_03_11_07
th_2010_03_11_07
th_2010_03_11_08
th_2010_03_11_08
th_2010_03_11_09
th_2010_03_11_09
th_2010_03_11_10
th_2010_03_11_10
th_2010_03_11_11
th_2010_03_11_11
th_2010_03_11_12
th_2010_03_11_12
th_2010_03_11_13
th_2010_03_11_13
th_2010_03_11_14
th_2010_03_11_14
th_2010_03_11_15
th_2010_03_11_15
t
t
th_2010_03_11_17
th_2010_03_11_17
th_2010_03_11_18
th_2010_03_11_18
th_2010_03_11_19
th_2010_03_11_19
th_2010_03_11_20
th_2010_03_11_20
th_2010_03_11_21
th_2010_03_11_21
th_2010_03_11_22
th_2010_03_11_22
th_2010_03_11_24
th_2010_03_11_24

 

aferin yavrum-PDF

LITTLE GESTURES OF COOPERATION

WELL DONE, MY LITTLE CHILDE

AN EXHIBITION OF SILVINA DER MEGUERDITCHIAN
5 FEBRUAR- 4 MARCH 2010

BM SUMA CONTEMPORARY ART CENTER

 

The exhibition Well done, my little child! is dealing with a memory, a forgiveness and a reconciliation that SILVINA DER-MEGUERDITCHIAN had since over 20 years. She is the granddaughter of Armenian immigrants to Argentina and was born in Buenos Aires in 1967. She grew up in Argentina and since 1988 lives in Berlin.
Even if in Buenos Aires there is Turkish population, the fact to be embedded in the cocoon of the Armenian Diaspora, the “cold war situation” between Armenians and Turkey in the decades between the 70/90’ ies and her age at that time didn’t make possible for Der-Meguerditchian to contact with people of Turkish descent. A few Armenians coming from Istanbul generated the question in her mind, “How can Armenians live with Turkish in the same place after what happened?”
In the last 20 years she collected very carefully every contact that she had with Turkish people, some less positive as others, overcoming fear, negative prejudices and questioning the image of Turkish between hated and beloved, between object of rejection and object of desire, between heimlich and unheimlich… As result of this internal struggle she did also artworks that try to find a visual expression for not enounced facts and feelings. She presents this exhibition in Istanbul within the new context of the public confrontation with the lost/absence of their Armenian population and the causes of their disappearing. She dared a first trip to Turkey (2005) and one year later another trip with her family to Gaziantep (2006), birthplace of her grandparents, to look for traces of her culture knowing she will experiment a bitter absence.
This exhibition is part of an open process, an attempt to write new narratives of a violent interrupted story. With the new work “Little steps” she documents the path coming back to Turkey and tries to find out other ways of belonging to the “Turkish space” buried under the weight of the “Medz Yegern” and the official Denialism.The show tries to open a new context where a broader dialogue with artists, intellectuals and the public could happen in Turkey beyond official political recognitions. The dialog principle of the exhibition will be complemented by a two days conference.
The show has a very heterogeneous language (installation, video, sound installation, rugs, bi-dimensional image, etc.) that depicts the hard path of reconciliation with moments of sadness, anger and also moments of humour and joy. The exhibition in Istanbul will have other new works from the series “Semantic fields” and 4 new video works, beside other older works of reference to this issue.
A recurrent theme of her artistic work in general is the remembrance of the ethnic dislocation of the Armenian people. Silvina Der-Meguerditchian ties a net. She connects the disparate, builds bridges between separate worlds and seeks a dialogue with the unknown. Her main focus is always on the actual process of joining and dissolving, constructing and deconstructing identity. Der-Meguerditchian’s work represents a type of mnemonics, namely the individual and collective art of commemoration.
She is initiator of the platform for Armenian artists and curator of “Under Construction”(www.underconstructionhome.net, the first “off” Armenian Diaspora representation at the 52.Venice Biennial and curator of the exhibition “Voulu/obligé, Outskirts of a small contradiction” part of the official Programme in the 53rd Venice Biennial.

 

İŞBİRLİĞİ İÇİN KÜÇÜK JESTLER

AFERİN YAVRUM

SİLVİNA DER MEGUERDİTCHİAN sergisi

 5 ŞUBAT- 4 MART 2010 BM SUMA ÇAĞDAŞ SANAT MERKEZİ

Aferin Yavrum başlıklı sergi Buenos Aires doğumlu, Berlin’de yaşayan Ermeni kökenli sanatçı SİLVİNA DER MEGUERDİTCHİAN’ın 20 yıl boyunca bir bellekle, bir affetmeyle, bir uzlaşmayla başa çıkma deneyimini yansıtan fotoğraflar, belgeler videolar, yerleştirmeler ve nesneler içermektedir.

SİLVİNA DER-MEGUERDİTCHİAN bir Ermeni göçmeni ailenin torunu olarak 1967’de Buenos Aires’de doğdu ve orada büyüdü. 1988’den bu yana Berlin’de yaşamaktadır. Buenos Aires’de Türk azınlık da vardır. 1970-1990 arasında Türkiye ve Ermenistan arasında yaşanan soğuk savaş ve Ermeni Diasporasının içe dönüklüğü ve yaşının küçüklüğü sanatçının orada Türkiye kökenli bu insanlarla ilişki kurmasını engellemiştir. Kimi zaman İstanbul’dan Buenos Aires’e gelen insanlar da ona şöyle bir soruyu sordurtmuştur: Bu Ermeniler İstanbul’da Türkler arasında nasıl yaşıyorlar?

SİLVİNA TER MEGUERDITCHIAN 20 yıl boyunca Türkiyeli insanlarla karşılaşmalarını ve ilişkilerini belgeledi. Bunun amacı, korkularını yenmek, olumsuz yargılardan kurtulmak, nefret duyulan ya da sevilen Türk imajını sorgulamaktı. Ortaya çıkan sanat yapıtları bu iç hesaplaşmanın sonuçlarıdır. Sanatçı, son yıllarda Türkiye toplumunun da Ermeni nüfusunun azalması ve yokluğu ve bunun nedenleriyle hesaplaşmaya başlamasıyla bu deneyimini bu sergiyle gösteriyor. 2005’yılında ilk kez geldiği İstanbul’da, 2006’da ailesinin vatanı olan Gaziantep’de kendi kültürüne ait izleri arayışının sonuçları da bu sergide yer alıyor. Bir sürecin sonuçlarını gösteren bu sergi, acılı bir geçmişe yeni ve farklı bir anlatı yazmayı da amaçlıyor.

SİLVİNA DER-MEGUERDİTCHİAN bir ağ örüyor. Birbirinden uzaklaşmış olanlar arasında köprü kuruyor, ve bilinmeyenle bir söyleşiye giriyor. İlgisini birleştirme ve ayrıştırma, yapı kurma ve yapı bozma eylemine yöneltiyor. “İşbirliği için Küçük Jestler” başlıklı bu en son sergisinde sanatçının Türkiye’ye gelişi, tehcir gerçeğini belleğinde taşırken Türkiye coğrafyasına ait olma deneyimi yaşaması ve resmi söylemin sertliği ile başa çıkması izleniyor. Yapıtların yerleştirmeler, halılar, çift boyutlu imgeler gibi heterojen malzeme dili uzlaşmanın zor patikasında yaşanan hüznü, kızgınlığı, hiciv ve neşe anlarını göstermektedir. Sergide “Semantik Alanlar” başlıklı işten yeni bölümler ve dört yeni video yer almaktadır.

SİLVİNA TER MEGUERDITCHIAN ‘ın genel olarak sanatsal üretiminde Ermenilerin etnik yersiz yurtsuzlaştırması işlenmiştir.”Under Construction” başlıklı bir Ermeni sanatçı inisyatifinin küratörlüğünü yapmaktadır. www.underconstructionhome.net. Ermeni diasporası sanatçılarının ilk uluslar arası sergisi 52. Venedik Bienali’nde Der-Meguerditchian tarafından gerçekleştirilmiştir. 53. Venedik Bienalinde ise “Voulu/obligé, Outskirts of a small contradiction” adlı serginin küratörlüğünü yapmıştır.