“RESISTANCE” YILDIZAART I, YILDIZ TEKNİK UNIVERSITY, ART AND DESIGN FACULTY, EXHIBITION

alpermaral
alpermaral
balkan naci islimyeli
balkan naci islimyeli
consuelo eccheveria
consuelo eccheveria
eser selen
eser selen
gürdal yücel
gürdal yücel
inci eviner
inci eviner
kemal gök
kemal gök
mürüvvet türkyılmaz
mürüvvet türkyılmaz
geylan mc millen
geylan mc millen's class
geylan mc millen
geylan mc millen's class
alper maral
alper maral's performance
gürdal yücel
gürdal yücel
balkan naci islimyeli
balkan naci islimyeli
balkan naci islimyeli
balkan naci islimyeli
balkan naci islimyeli
balkan naci islimyeli
gürdal yücel
gürdal yücel
geylan mc millen
geylan mc millen's class
geylan mc millen
geylan mc millen's class
geylan mc millen
geylan mc millen's class
geylan mc millen
geylan mc millen's class
geylan mc millen
geylan mc millen's class
nur aral
nur aral
panel
panel
sakir gökçebağ
sakir gökçebağ
serhat kiraz
serhat kiraz
seyda cesur
seyda cesur
sıtkı kösemen
sıtkı kösemen
roland stratmann
roland stratmann
vahi tuna
vahi tuna
zeren göktan
zeren göktan

This exhibition was conceived by the Art Management Program, which I have founded and directed as a sustainable model, but never realized by the administration of the university after I left! The title “Resistance” has been criticized by the administration as “Marxist “!

YILDIZSANAT I

30 MAYIS-10 HAZIRAN 2000

Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Yıl Sonu Etkinliği

Düzenleyiciler: Beral Madra /Kadri Özayten/ Serhat Kiraz/ Inci Eviner / Zerrin Boynudelik
Asistanlar: Emine Önel, Utku Dervent,

Sanatçılar:

Balkan Nac İslimyeli, İnci Eviner, Mürüvvet Türkyılmaz, Eser Selen, Özgül Aslan, Şeyda Cesur, Şükran Mertcan, Gürdal Yücel, Vahit Tuna, Serhat Kiraz, Sıtkı Kösemen

KAVRAM

Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, bir yandan üniversite topluluğunun günümüz sanatına olan ilgisini pekiştirmek ve farklı ve yeni alanları keşfetmesini sağlamak amacıyla, bir yandan da üniversiteyi İstanbul izleyicisi için sanat etkinlikleri açısından canlı ve ilginç bir ortama dönüştürmek amacıyla düzenlemek istediğimiz yıl sonu etkinliğinin çalışmalarına, gerekli izinleri de alarak, başlamış bulunmaktayız.
Bu etkinliği sürekli kılmak amacıyla, her zaman gelişmeye açık, ama kuralları da olan bir çerçeve çizdik.
Bu çerçevenin özelliklerini
-Etkinliğin, Sanat ve Tasarım Fakültesi Sanat Yönetimi Bölümü öncülüğünde, bütün Fakültenin katılımıyla gerçekleşmesi,
-Etkinliğin, Fakültenin kuruluş amacına uygun olarak disiplinlerarası ve interaktif bir özellik taşıması,
-Üniversite dışındaki sanat ortamının katılımının sağlanması,
-Araştırma Görevlileri ve öğrenciler için, kendi alanlarında deneyim kazanma ve uygulama yapma olanakları sunması,
-Koşullar elverdiğince uluslararası açılımlara sahip olması,
-Etkinliğin bir bütünlüğe sahip olması ve tümel bir yapıt gibi görünmesi.
olarak öngörüyoruz.
“YıldızSanat”  üstbaşlığıyla sunulacak olan bu etkinliğin her yıl, üstünde iyi düşünülmüş bir konusu/kavramı olması gerekmektedir. YıldızSanat I’in kısa sürede ve etkin bir biçimde tanınması için bir strateji oluşturulması yararlı olacaktır. Günümüzdeki ilgi çekici süreçlerden birisi  ” Hızlı Iletişim, Elektronik Medyalar ve Sanat/Kültür Ilişkileri ” dir. Bu üçgende sanatın durumuna gönderme yapmak / değinmek, basında, medyada tartışılmakta olan birçok kültür sorununu gündeme getirecektir. Aynı zamanda, etkinliğin duyurulma alanı olan basın ve medya, etkinliğin kapsamına girdiğinden, sanırız bu duyuru daha kolaylaşacaktır. Etkinlik içinde yer alması düşünülen açıkoturuma da kuşkusuz bu üçgende yer alan önemli kişiler davet edilecektir.
Kanımca, sanat ve kültürün bu üçgen içindeki konumunu irdeleyen bir başlık bulmak gerekir. Başlık, kışkırtıcı olmak için  bir hesaplaşama içermeli. Yeni teknolojik olgular karşısında sanat yapıtının biçim ve estetiği ve sanatçının tutumu ne olmalıdır, sorusuna yanıt vermeli. Medya teknolojisini kullanarak üreten sanatçı olmak yerine, medya teknolojisi ve sanat ilişkisini çözümleme işlevini üstlenen sanatçı olarak davranmak mı gerekiyor sorusuna yanıt vermeli.  Bu bağlamda, sanat ve yeni teknolojiler arasında bir gerilim söz konusudur ve her alan birbirine direnmektedir. Yaratıcılık süreçleri, özellikle bu direnme alanında beslenmektedir.
Direnç. Sözlükte, direnişin herkezce iyi bilinen yabancı dil  (Fransızca) bir karşılığı var: Resistanz. Rezistans aynı zamanda fizikte kullanılan bir terim; yani üniversitenin “teknik” kökenine uygun.