onLine

IMG_1980 IMG_1988

IMG_1989IMG_1973

SONY DSC

Sanatçılar/Artists

Nazım Hikmet Richard Dikbaş, Ramize Erer, Tan Cemal Genç, Naci Güneş Güven, Ahmet Doğu İpek, Hüseyin Karabey, Melike Kılıç, Ceren Oykut, Ferhat Özgür, Çağrı Saray, Sencer Vardarman, Yuşa Yalçıntaş

 05.11.2013 – 31.12. 2013

.Sanatçıların çizgi tekniklerine verdiği değer ve önem, çizginin düşüncenin ve düş gücünün en hızlı ve yalın dışavurumu olması, çizginin fotoğrafa karşı direnişi, bilgisayar tekniklerini de çizginin olanakları ve hareketli çizginin etkisi bu sergininoluşum nedenleridir.

Geleneksel ve alışılagelmiş sanat terminolojisinde çizgi teknikleriyle üretilmiş yapıtlar Fransızca kökenli “desen” olarak adlandırılıyor. Burada bilinçli olarak klasik-akademik ve modernist-şiirsel bir belleği işaret eden desen teriminden uzaklaşıyoruz.

Günümüzde çizgiyle ve çizgi teknikleriyle yapılan resimlerin ve hareketli imgelerin siyasal-toplumsal-kültürel ilişkili içerik, biçim ve estetikleri bu resimlerdeki çizgi gerçeği ve olguna güncelleşmiş bir bakışla yaklaşmamızı öneriyor. Bu sergiye katılan sanatçıların ürettiği çizgi resimler ve videolar günümüzdeki tüketim ve medya kaynaklı görsel kültürün ürettiği sayısal imgelerin programladığı görme biçimlerinin egemenliğine karşı, şifresi cözülebilir imgeler ve dolayısıyla özgürleştirilmiş görme olanakları sunuyor.

*****************************************************************************************

The realization of this exhibition was based on crucial reasons. We are witnessing the artist’s continuous commitment to the techniques of line.

Furthermore the fact that line is the most fast and simple expression of idea and imagination and that there are many possibilities of drawing a line with computer techniques and that there is the moving line in video techniques has guided us to deal with the related works of art. However, we refrain to name this technique as “drawing” which is the traditional-classical and Modernist-poetic term.

The political, social and cultural concepts and contents and the relational aesthetic in the images produced with various techniques of line invoke an updated gaze and perception of the viewer.

Drawings and videos produced with lines propose decipherable and intelligible images and henceforth liberated forms of seeing which is an alternative to the hegemony of forms of seeing strictly programmed by digital images which are in turn are programmed by the consumption and media oriented visual culture.