5TH ÇANAKKALE BIENNIAL

5th Çanakkale Biennial was cancelled after a political conflict

5.Çanakkale Bienali siyasal bir müdahele sonucunda iptal edilmiştir.

http:// www.canakkalebienali.com

 

adsiz1

 

5-cb-konsept-metni

5icb_text_integral

adsiz

 

HOMELAND/ANAVATAN

Artists/Sanatçılar

Adrian Paci (Arnavutluk-İtalya), Ahmet Elhan (Türkiye), Aissa Deebi (Filistin-İsviçre), Akam Shex Hadi (Irak), Alfredo Jaar (Şili-ABD), Ali Miharbi (Türkiye), Angela Melitopoulos (Yunanistan-Almanya), Anur Hadžıomerspahıć (Bosna-Hersek), Bikem Ekberzade (Türkiye), Birgit Johnsen – Hanne Nielsen (Danimarka), Boris Mikhailov (Ukrayna-Almanya), Bouchra Khalili (Tunus-Fransa), Canan Beykal (Türkiye), Cem Demir (Türkiye), Cengiz Aktar (Türkiye), Çınar Eslek (Türkiye), David Larsson (İsveç), Eleni Mylonas (Yunanistan), Esin Turan (Türkiye-Avusturya), Ezgi Kılınçaslan (Türkiye-Almanya), Ghazel (Fransa-İran), Haider Jabbar (Irak), Halil Altındere (Türkiye), Josphine Turalba (Filipinler), JR (Fransa-ABD), Kalliopi Lemos (Yunanistan-İngiltere), Maher Abdel Aziz (Suriye-İsveç), Mehmet Erim (Türkiye), Nevin Aladağ (Türkiye- Almanya), Norayr Kasper (Kanada-Türkiye), Peter Aerschmann (İsviçre), Pravdoliub Ivanov (Bulgaristan), Reysi Kamhi (Türkiye), Roza El Hassan (Suriye-Macaristan), Sabine Küper-Büsch &Thomas Büsch (Almanya-Türkiye), Sermin Sherif (Türkiye-İngiltere), Tuğba Elmacı (Türkiye), Vahit Tuna (Türkiye)

PRESS RELEASE

Works by 40 internationally celebrated artists are to be included in the 5th edition of The International

Çanakkale Biennial, running from September 24 to November 6, 2016.

The new and previously exhibited artworks on display will explore the theme of “Homeland” (Anavatan, Heimat, ل , لأ , Patria), chosen by a curatorial team of Beral Madra, Deniz Erbaş and Seyhan Boztepe. The Turkish city of Çanakkale is located on the Dardanelles Strait, just north of the epicentre of the European refugee crisis in the Aegean Sea, and the curators have chosen to focus on a crucial concept behind the constant succession of global migrations and flows of refugees and exiles: the imagery and visions of the idea of homeland, which are bound to 20th-century nationalism and its after-effects.

Discussing the theme of this year’s Biennial, curator Beral Madra said: “The 5th International Çanakkale Biennial will be a perfect opportunity for us to face and challenge global human movement with the universal language of contemporary art and thus have a civil commitment and positioning towards the ongoing tragedy. The Biennial will try to raise questions about the sustainability of ideas of national and ethnic identity in a world whose borders are becoming increasingly accidental and penetrable. In inviting artists, curators and institutions to observe, examine and interpret these themes, thesis and discourses, the Çanakkale Biennial may present a discourse which will advocate that even if the migrants/refugees are changed by the society they migrate to, human history has revealed that they also challenge and transfuse the host society with a new creativity and vision.”

Several of the invited artists have made direct approaches to the current crisis through their practice. They include Akam Shex Hadi (Iraq), whose work has dealt with ISIS and the fate of Iraqi refugees and internally displaced people, Ezgi Kılınçaslan (Turkey), who discusses prejudice towards migrants and women, Ghazel (Iran) whose performance and film project HOME (Stories) (2008) was the culmination of a workshop with asylum seekers and illegal migrants in Venice, and Kalliopi Lemos (Greece), who between 2006 and 2009 presented a series of public art installations on the theme of illegal migration.

Many of the other invited artists explore related themes of nationality, identity and marginalization in their art, with some working in disciplines including graphic and industrial design, photojournalism, and documentary film-making, as well as contemporary art. They are: JR (France-USA), Peter Aerschmann (Switzerland), Cengiz Aktar (Turkey), Nevin Aladağ (Turkey-Germany), Halil Altındere (Turkey), Maher Abdel Aziz (Syria), Canan Beykal (Turkey), Sabine Küper-Büsch & Thomas Büsch (Germany-Turkey), Aissa Deebi (Palestine), Cem Demir (Turkey), Bikem Ekberzade (Turkey), Ahmet Elhan (Turkey), Tuğba Elmacı (Turkey), Mehmet Erim (Turkey), Çınar Eslek (Turkey), Anur Hadžıomerspahıć (Bosnia), Roza El Hassan (Hungary), Pravdoliub Ivanov (Bulgaria), Alfredo Jaar (Chile), Haider Jabbar (Iraq), Reysi Kamhi (Turkey), Norayr Kasper (Canada), Bouchra Khalili (Morocco-France), David Larsson (Sweden), Kalliopi Lemos (Greece), Angela Melitopoulos (Germany), Ali Miharbi (Turkey), Boris Mikhailov (Ukraine- Germany), Eleni Mylonas (Greece), Birgit Johnsen & Hanne Nielsen (Denmark), Adrian Paci (Albania), Sermin Sherif (Turkey), Vahit Tuna (Turkey), Josphine Turalba (Philippines), and Esin Turan (Austria- Turkey),

Artworks will be exhibited at venues throughout the centre of Çanakkale. The main venue will be the Piri Reis Museum, with MAHAL Art Centre, the Old Armenian Church, Mekor Hayim Synagogue, the Korfmann Library, Çanakkale Archaeology Museum, Çanakkale Ceramic Museum, the House of Ece Ayhan, ÇTSO Çanakkale House and the Çanakkale State Fine Arts Gallery also hosting exhibitions.

Several institutions have collaborated with the curatorial team on the participation of artists in the 5th International Çanakkale Biennial. The organisers are grateful to The Consulate General of Switzerland (Peter Aerschmann); Ellis Island National Park Service / Ellis Island Museum and the US Consulate General (JR); The Embassy of Sweden (David Larsson and Maher Abdel Aziz); Hungarian Cultural Center (Roza el Hassan); Pilot Galeri, Istanbul (Ali Miharbi); Gallerie Polaris, Paris (Bouchra Khalili); The Ruya Foundation (Akam Shex Hadi, Rozza El Hassan and Haider Jabbar); and Gallerie Suzanne Tarasieve, Paris (Boris Mikhailov).

Founded by a civil initiative (CABININ) in 2006 and supported mainly by the Municipality of Çanakkale, at a point of intersection between Mediterranean, European and Middle Eastern cultures, the International Çanakkale Biennial has previously explored themes strongly connected to the geopolitical and historical context of the city. In 2014, the conceptual framework of the 4th edition of the Biennial built upon the Centenary commemorations for WWI; in 2012, it touched upon recent waves of uprising in Turkey and the region with the theme ‘Fictions and Dissentions’.

To keep up to date on all the latest from Çanakkale Biennial, follow canakkalebienal on Twitter and CanakkaleBienali on Facebook.
www.canakkalebienali.com

Yerelde örgütlenen sivil bir inisiyatif olan CABININ tarafından hayata geçirilen Uluslararası Çanakkale Bienali, dünya gerçekliğinin ve gündeminin, Çanakkale kentinin özgün bağlamıyla kesişim alanlarına yoğunlaşan bir perspektifle yapılandırılıyor. 24 Eylül – 6 Kasım 2016’da gerçekleştirilecek 5. Çanakkale Bienali, “göç” olgusunu “Anavatan” kavramı üzerinden çağdaş sanat bağlamında ele almayı; bu gündem etrafında yerel ve küresel ortamlarda sürmekte olan düşünsel ve yaratıcı süreçlere katkı sunmayı amaçlıyor.

Şimdiye kadar olduğu gibi, değerli ve önemli ulusal ve uluslararası sanatçılar, sanat ve kültür kurumları, sanat eleştirmenleri ve küratörlerin katılım ve işbirlikleriyle hayata geçirilecek olan 5. Çanakkale Bienali, Akdeniz havzasındaki saygın bir çağdaş sanat etkinliği olma konumunu, yükselen bir ivmeyle sürdürmekte kararlı.

1

5. Uluslararası Çanakkale Bienali, ilhamını Çekoslovakya asıllı felsefeci, yazar ve gazeteci Vilem Flusser’in (1920-1991) göçmenlik ve mültecilik üzerine düşüncelerinden alıyor.

5. Uluslararası Çanakkale Bienali, “Anavatan ebedi bir değer değil, daha çok özgül bir teknolojinin işlevidir; yine de onu yitiren acı çeker. Çünkü o anavatana, çoğu gizli olan ve bilinç düzeyine çıkamayan bir çok bağ ile bağlıyızdır. Bu bağlar koptuğunda ya da koparıldığında, birey bunu büyük bir acıyla, adeta en derindeki varlığının cerrahi bir müdahaleye uğraması gibi deneyimler” diyen ve kendisi de bir 2.Dünya Savaşı mültecisi olan Çekoslovakya asıllı felsefeci, yazar ve gazeteci Vilem Flusser’in (1920-1991) göçmenlik ve mültecilik üzerine düşüncelerinden ilham alıyor.

Modernist paradigmanın “anavatan” tahayyülünün günümüzdeki etkilerinin, Post-modern yersiz- yurtsuzlaşma olgusu, güncel siyasal-ekonomik sorunların yarattığı küresel göçler, mültecilik ve sürgünler ile bizzat zorlanan ulus-devlet sınırları gibi çeşitli yönleriyle ele alınacağı bienalin 5. edisyonunda, Türkiye, Orta Doğu ve Avrupa’dan çağdaş sanatın yanı sıra foto muhabirlik, belgesel, sinema, tasarım, basın gibi farklı disiplinlere yayılan 40 sanatçının milliyet, kimlik ve ötekileşme gibi temaları irdeleyen; günümüzde yaşanan göç krizinin farklı yönlerini odağına alan yapıtlarına yer veriliyor. Sergilerin Bienal ana mekanı Eski Sahil Sıhhiye (Piri Reis Müzesi) ile, MAHAL Sanat ve Palamut Depoları Bölgesi, Eski Ermeni Kilisesi, Mekor Hayim Sinagogu, Korfmann Kütüphanesi, Çanakkale Arkeoloji Müzesi, Çanakkale Seramik Müzesi (Eski Er Hamamı), Ece Ayhan Evi, ÇTSO Çanakkale Evi, Çanakkale DGSG gibi kentin özgün mekanlarına yayılması öngörülüyor.

5. Uluslararası Çanakkale Bienali, “göç” olgusunu “Anavatan” kavramı üzerinden, uluslararası sanatçıların öngörü, sezgi ve yaratıcılıklarını yansıtan üretimlerinden hareketle, göçmen/mültecinin içine girdiği toplum tarafından değiştirildiği, ama aynı zamanda kendisini konuk eden bu yeni topluma da farklı bir öngörü ve yaratıcılık aşıladığı önermesini tartışmaya açarak, görsel sanatın evrensel dili aracılığıyla günümüzdeki küresel göçler ve ilticalar ile yüzleşmemiz, sürmekte olan bu sorunsal karşısında sivil duruş ve sorumluluğumuzu değerlendirmemiz için yetkin bir görsel bilgi, düşünce ve deneyim sunmayı amaçlıyor.

Küratoryel ekipte Beral Madra, Seyhan Boztepe ve Deniz Erbaş’ın yer aldığı, Çanakkale Belediyesi’nin Ana destekçi olduğu Uluslararası Çanakkale Bienali, değerli katkı ve işbirlikleri için yabancı ülke temsilcileri ve sanat kurumlarına teşekkür eder: İsviçre Başkonsolosluğu (Peter Aerschmann); Ellis Island National Park Service / Ellis Adası Müzesi ve ABD Başkonsolosluğu (JR); İsveç Başkonsolosluğu (David Larsson and Maher Abdel Aziz); Macar Kültür Merkezi (Roza el Hassan); Pilot Galeri, Istanbul (Ali Miharbi); Gallerie Polaris, Paris (Bouchra Khalili); The Ruya Foundation (Akam Shex Hadi, Rozza El Hassan and Haider Jabbar); ve Gallerie Suzanne Tarasieve, Paris (Boris Mikhailov).

Bienal hakkında gelişmeleri takip etmek için Twitter’da @canakkalebienal ve facebook’ta CanakkaleBienali hesaplarını takip edebilirsiniz.
www.canakkalebienali.com

Editörlerin dikkatine

Bienal Ekibi:

Genel Sanat Yönetmeni Beral Madra
Genel Direktör Seyhan Boztepe
CABININ Yönetici Küratörü Deniz Erbaş
Sergileme Direktörü: Kubilay Özmen
Organizasyon Ekibi: İsmail Erten, Özen Algönül Erkek, Cem Katı, Didem Gürdoğan, Aynur Ganiler,
Mert Karaçıkay, Çağla İlk, Ilgın Aydınoğlu, Erdal Sezer, Irene Panzani, Ender Açıkalın, Yıldırım Şahiner, Onur Tekin… Tasarım: Serdar Negir

Kurumsal Basın Danışmanı: Aynur Ganiler Basın ve PR: FLINT