1st INTERNATIONAL ISTANBUL BIENNALE

Brochure
Brochure
Brochure
Brochure
Aya İrini, 25 SEPTEMBER, 15 NOVEMBER
Aya İrini, 25 SEPTEMBER, 15 NOVEMBER
Mimar Sinan hamamı 25 September - 15 November 1987
Mimar Sinan hamamı 25 September - 15 November 1987
Artpress November 1987
Artpress November 1987
Advisory Comitee
Advisory Comitee
Arnulf Rainer, Mimar Sinan Hamamı
Arnulf Rainer, Mimar Sinan Hamamı
Françoise Mmorellet
Françoise Mmorellet
Installation, Sezer Tansuğ
Installation, Sezer Tansuğ
Jean Michel Alberola, Aya İrini
Jean Michel Alberola, Aya İrini
Marcus lüpertz, in front of his painting
Marcus lüpertz, in front of his painting
Michelangelo Pistoletto
Michelangelo Pistoletto
Press Pre-review
Press Pre-review

1. INTERNATIONAL ISTANBUL CONTEMPORARY ART EXHIBITIONS
 1. ULUSLARARASI ISTANBUL ÇAĞDAŞ SANAT SERGİLERİ
 (1. ISTANBUL BIENNALE / 1. ISTANBUL BİENALİ)

25 September/Eylül-15 November/Kasım 1987

İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (İKSV)

International Consultative Committee / Uluslararası Danışma Kurulu
Germano Celant, Alexander Grevenstein, Hubert G. Hermes, Christos Joachimides, Norman Rosenthal, Wieland Schmied, Dieter Schrage, Radu Varia

Consultative Committee / Danışma Kurulu
Aydın Gün, Doğan Kuban, Beral Madra, Belkıs Mutlu, Sezer Tansuğ

Coordinator/Genel Sorumlu
Beral Madra

ST. IRENE / AYA İRİNİ
Jean-Michel Alberola, Markus Lüpertz, François Morellet, Michelangelo Pistoletto, Arnulf Rainer, Gilberto Zorio

HAGIA SOPHIA BATH/AYA SOFYA HAMAMI
Bedri Baykam, Mehmet Güleryüz, Mehmet Gün, Sarkis, Ömer Uluç, Şenol Yorozlu

MILITARY MUSEUM/ASKERİ MÜZE

National Exhibitions
Ulusal Sergiler

Ceramic / Seramik: Candeğer Furtun, Atilla Galatalı, Güngör Güner, Melike Abasıyanık Kurtiç, Alev Ebuzziya

Painting / Resim: Erol Akyavaş, Burhan Doğançay

Print / Özgün Baskı: Ergin İnan

Sculpture / Heykel: Handan Börüteçene, Saim Bugay,Gürdal Duyar, Ali Teoman Germaner, Meriç Hızal, Füsun Onur, Seyhun Topuz

Galleries / Galeriler: Artisan Sanat Galerisi,Galeri Baraz, Galeri Lebriz, Maçka Sanat Galerisi, Galeri Nev, Tanbay Sanat Galerisi, Tem Sanat Galerisi, Teşvikiye Sanat Galerisi, Urart Sanat Galerisi

International Exhibitions
Uluslararası Sergiler 

Austria / Avusturya: Oscar Kokoschka

Switzerland / İsviçre: Fikret Muala

Canada / Kanada: David Bolduc, Sheila Butler, Oliver Girling, Betty Goodwin, Lynn Hughes, Shelag Keeley, Ed Radford, Chris Reed, John Scott, Robert Youds

Poland / Polonya: Tadeusz Dominik, Marek Jaromski, Monika Malkowska, Slamovir Ratajski, Erne Rosenstein, Jareck Sempolinski, Jacek Sienicki, Jerzy Stajuda, Jonazc Stern, Jerzy Szot, Jan Tarasin, Marek Wryzwkowski, Andrzej Zwierzchowski

Yugoslavia / Yugoslavya: Djuro Seder, Aneta Svetieva

ISTANBUL PAINTING AND SCULPTURE MUSEUM / İSTANBUL RESİM VE HEYKEL MÜZESİ

Les Annees 80 en France (Une Nouvelle générations d’artistes)
Fransa’da 80’li Yıllar (Yeni bir Sanatçı Kuşağı)  

Comisser artistique / Sanat Görevlisi: Mario Toran

Richard Baquie, Jean Pierre Bertrand, Philippe Cazal, Philippe Cognee, Robert Combas, Eric Dalbis, Philippe Favier, Bernard Frize, Fabrice Hybert, Denis Laget, Ange Leccia, Robert Malaval, Patrick Tosani, Jean Luc Vilmouth.

Contemporary Turkish Painting in Istanbul Collections
İstanbul Koleksiyonlarında Çağdaş Türk Resmi

Contributions:

General Consulates of Austria, France, Canada, Poland, Yugoslavia

For exhibition info texts please click:

text1 text2text3

For notes on Biennale please click:

notes1 notes 2

Comprehensive texts on 1st and 2nd Istanbul Biennale can be found in:

1. Beral Madra. İki Yılda Bir Sanat: Bienal Yazıları 1987-2003. İstanbul: Norgunk Yayınları, 2003. (in Turkish)
2. Beral Madra. “Conference Text,” In İsimsiz (12.Istanbul Bienali), 2011 Remembering İstanbul. Edited by Pelin Derviş. İstanbul: İKSV Yayını, 2011.

Images, 13 all:
Flyer (1 & 2);
Plan of St. Irene and Hagia Sophia Bath (3 & 4);
Art Press text;
International consultants (visit 1986);
Arnulf Rainer;
François Morellet;
Sezer Tansuğ;
Jean Michel Alberol with BM;
Markus Lüpertz;
Michelangelo Pistoletto-Maria Pistoletto with BM;
press preview.